PDA

查看完整版本 : [求助] 5嘆招名詢問假面騎志
05-04-27, 11:25 PM
請問各位~夕陽君的前5嘆招式名稱各為何?還有詩句又為何??

羽風行雲
05-04-27, 11:42 PM
※回應 假面騎志 在 04-27-2005 11:25 PM 所發表的文章:
>請問各位~夕陽君的前5嘆招式名稱各為何?還有詩句又為何??

一嘆天地【嘆天地 奪驚奇 夕陽綻紅千萬里 問世人 爭什麼 浮世名利歸儒衣】
分嘆陰陽【嘆陰陽 分驚奇 天地板盪千萬里】
三嘆日月星匯流
四嘆神鬼【嘆神鬼 莫驚奇 幽夢一曲千萬里】
五嘆時光歲月【歲月不居 時節如流 五十之年 忽焉已至 君不見 高堂明鏡悲白髮 朝       如青絲暮成雪 嘆時光 流驚奇 歲月勿勿今何幾】

有請各位道友幫忙補齊唷∼^^謝謝了!

假面騎志
05-04-28, 02:41 PM
※回應 羽風行雲 在 04-27-2005 11:42 PM 所發表的文章:


>一嘆天地【嘆天地 奪驚奇 夕陽綻紅千萬里 問世人 爭什麼 浮世名利歸儒衣】
>分嘆陰陽【嘆陰陽 分驚奇 天地板盪千萬里】
>三嘆日月星匯流
>四嘆神鬼【嘆神鬼 莫驚奇 幽夢一曲千萬里】
>五嘆時光歲月【歲月不居 時節如流 五十之年 忽焉已至 君不見 高堂明鏡悲白髮 朝       如青絲暮成雪 嘆時光 流驚奇 歲月勿勿今何幾】
>有請各位道友幫忙補齊唷∼^^謝謝了!

感謝"羽風行雲"熱心回應~謝謝!!只是為何夕陽又會道扇雅儒的功夫.是幽樓的樓主轉傳的嗎?

美爾
05-04-28, 03:46 PM
※回應 假面騎志 在 04-28-2005 02:41 PM 所發表的文章:

>感謝"羽風行雲"熱心回應~謝謝!!只是為何夕陽又會道扇雅儒的功夫.是幽樓的樓主轉傳的嗎?

夕陽君乃儒教驚奇之一的鳳姿鳴舞
道扇雅儒的武功是取自儒、道之間
七彩天符、天符化氣、七爆天符
以鳳姿鳴舞對儒教武學的理解加上武學之道的融匯貫通
要模擬最基本的招式七彩天符自然不難

夕陽君
05-04-28, 03:53 PM
※回應 假面騎志 在 04-28-2005 02:41 PM 所發表的文章:
>感謝"羽風行雲"熱心回應~謝謝!!只是為何夕陽又會道扇雅儒的功夫.是幽樓的樓主轉傳的嗎?

不是樓主傳的。從劇中描述看來,多半是夕陽模仿出來
並非真正的天符化氣功夫

夕陽雖自稱天下武學都能掌握
但這不過是對敵人的一種心理戰術,畢竟這想也是不可能的
道扇的武學造詣畢竟跟夕陽比是差的太遠
其天符化氣的武功又源於儒門一派
所以夕陽君要模仿天符化氣的功夫,學個七八分像樣總是可以的
一般人也難分真偽,甚至道扇本人
再如夕陽君模仿的黃金劍招,就被朝陽看破了
這就是所謂的“行家一出手,就知有沒有”

劇中曾經提到,天符化氣是集道儒兩家之長的武學
等級看來似乎不差,道扇所練並不精啊

美爾
05-06-08, 08:08 PM
一嘆天地【嘆天地 奪驚奇 夕陽綻紅千萬里 問世人 爭什麼 浮世名利歸儒衣】

分嘆陰陽【嘆陰陽 分驚奇 天地板盪千萬里】

三嘆日月星【嘆日月 又驚奇 星匯流光千萬里】

四嘆神鬼【嘆神鬼 莫驚奇 幽夢一曲千萬里】

歲月不居
時節如流
五十之年
忽焉已至

君不見 高堂明鏡悲白髮 朝如青絲暮成雪

五嘆時光歲月【嘆時光 流驚奇 歲月勿勿今何幾】

831
06-02-14, 06:09 AM
請問夕陽君只展到五嘆嗎?一樣是儒教驚奇朝陽會嗎?????????????????????

真顏
06-02-14, 12:09 PM
※回應 831 在 02-14-2006 06:09 AM 所發表的文章:
>請問夕陽君只展到五嘆嗎?一樣是儒教驚奇朝陽會嗎?????????????????????

道友這個問題問的真好啊……
照道理夕陽攻掌朝陽攻劍
所以朝陽應該不會十嘆驚世才對
但在血魔劫初期
夕陽曾施展出類似黃金劍法的朝陽劍法殺了巫教三主
這証明夕陽攻掌同時也有攻劍
那同為儒教兩大驚奇之一的朝陽
會不會也是同時攻劍時也攻掌?
不過朝陽自己也曾經對慕容殘紅說過:
“劍掌同修,分而不專華而不實,無法領略劍掌的精髓 ——”
既然朝陽講出以上的說話
又直至現在為止
還不曾見他用過劍法以外的武學
所以他應該不會十嘆驚世吧……