PDA

查看完整版本 : 獻雙座,一周掃平苦境,半年貫通四境攻略企劃書romabody
10-03-22, 02:11 AM
致佛業雙身:
吾人自龍戰八荒起看片至今,見雙座合併四境創造各族平等生存價值之偉大抱負甚為感動,但雙座奮鬥至今,苦境未平、集境逢阻,問天敵未來之宰皆已亡故,十一天禁僅存四人,而創神大業卻未成一半,吾人對邪靈未來甚感憂心,故奉上此建議書,望能為雙身大業略盡棉薄之力。

苦境正道傾危,素還真葉小釵相繼失蹤,一頁書陣亡,正道群龍無首,僅剩三先天支撐大局。而佛見分說個性直率不知變通,雖有修羅變化和佛蝶加持,光靠釋邪主異法無天恐難輕取,唯有雙身之能強勢壓制方能取勝,而殺之不如擒之,原因且待後表。劍子仙跡與邪道乘逆吾非道過去關係複雜,而劍子生性狡猾,為避免節外生枝應當速戰速決,遣邪釋主與邪儒宗接應,在劍子與邪道乘兩敗俱傷之時擊之,便可一舉功成。而龍宿身段柔軟,殺劍子、囚佛劍之後自會來降,三先天至此全滅矣。小飛天、嘯日猋、淨琉璃、三口組之二、咪嘰、胡說八刀等其餘正道檯面人物皆可由十一天禁樂勝之,其中尤以咪嘰最為可惡,應排必殺名單首位,殺之可得苦境民心歸順也,而殺淨琉璃,可扼殺一頁書復生之機於搖籃。

集境政治勢力錯綜複雜,陰端佛鬼之敵唯有天機院與太陰司而已,雙座可遣一小小邪靈放出天機院勾結當地殘宗、太陰司重寶陰月石失落等消息,當可輕鬆度過龍戰八荒檔期。而其餘兩司兩院處心積慮功略苦境天下,與雙身四境合一之理念並無衝突,可對其略施小惠聯合之便可除一大患,何樂而不為?

滅境於未來之宰當權時正道勢力早已式微,因此最重要之工作為收集邪乘問天敵、未來之宰、神患、萬魔天指等邪靈巨擎之邪元珠,於妖世浮屠培育重生,並廣納剩餘邪靈加盟,以應苦境眾多不死族與藏龍角色反撲。

道境自異度魔界之亂後尚無檯面勢力可供分析,為有玄宗蒼一人值得重視,此人個性極重情義且功力深厚,正面衝突恐造成邪靈不必要傷亡,建議雙座以正治正,利用龍宿等正道歸降勢力反制,當可輕鬆應對。

四魌界中上天境與登仙道不干涉苦境變化,兩檔之內應可無視之,唯火宅佛獄野心極大,且擁有破壞妖塔之邪天元果與秒殺刀龍之將,論實力與利益衝突皆不可不防。而佛獄雖力大勢雄,但無雙身能為或越行石則不可跨界現身苦境也,因此越行石務必到手,限制佛獄觀光流量以掌握佛獄在苦境影響力。唯刀無極、哈哈龍兩人之動向尚須注意,哈哈龍攻略有上中兩策,中策可於攻略時放送「你是我的兄弟」歌曲擾亂心志,並連續放送笑劍鈍、嘯日猋之死亡畫面,便可輕鬆取勝,上上之策則可由雙身直接以玄牝送回上天境,此龍必感恩戴德。刀無極雖有戰甲和邪天之力護身,但其做為並不影響創神大計,若真要殺之,可與佛獄之人交涉,既可做人情給佛獄,又可除一大患而不損邪靈分毫。

死國,毀阿修羅之墓,則死國永遠封閉也。


                苦境一名小小邪靈敬獻

yaexcd
10-03-22, 10:52 PM
哈哈,真是有見地。
不過不知邪靈處心積慮的攻占苦境不知是為何,
是看上了苦境的淡啤酒還是levi's 牛仔褲...

wild_lam
10-03-22, 11:17 PM
佛業雙身:先生之言甚有見地,所提之建議無不切中要害,若行之必獲全勝。惟一切決定仍需待吾等回稟上司,請其做最後的裁決。

 某:蛤 ???? 佛業雙身也有頂頭上司 ????

 佛業雙身:正是編劇大人是也!

 囧~~